Author Archives for admin

Huvudcitat

december 21, 2018 5:05 e m Published by 1 Comment

”Han ger sig på stora, svåra saker på ett begripligt, smidigt och avdramatiserat sätt”


Ökad livskvalitet med mindfulness

december 3, 2018 10:42 f m Published by Leave your thoughts

Det flesta vet vid det här laget att det är vetenskapligt bevisat att mindfulness och meditation minskar stress. Många vittnar om att medveten närvaro i kropp, andning och tanke leder till ökad livskvalitet. Men hur ska man i praktiken få in detta i vardagen när livet ständigt kommer emellan och tid för sig själv är en bristvara?