Blogg

september 4, 2019

”POJKMANNEN”

Föreläsnings-föreställning

maj 24, 2019

Det finns vissa ord på engelska som inte går att översätta till svenska. Ett sådant är ”rapport”.

Enligt Wikipedia är definitionen: Rapport is a close and harmonious relationship in which the people or groups concerned are ”in sync” with each other, understand each other’s feelings or ideas, and communicate smoothly. ”Building rapport” är som du förstår mycket viktigt inom försäljning.  Har du någon gång kommit till ett kundmöte där kunden haft ett… View Article

mars 11, 2019

En egen ”shrink”

Nu kan du boka Roger enskild för att få hjälp i din egen personliga utveckling.