Dopamin boost No 2

För 20 år sedan får Arvid Carlsson (1923-2018) Nobelpriset i medicin för sin upptäck av dopamin som han gjort 40 år tidigare. Han blev precis likt tidigare kollegor som gjort banbrytande upptäckter inte trodd på i början. Dopamin är inaktivt och endast ett förstadium till noradrenalin var det man trodde på då. Dopamin är involverat i allt menade Arvid och med tiden har han förstås fått rätt. Parkinson och psykisk ohälsa påverkas av dopamin, för lite kan ge skakningar, för mycket kan ge psykiska problem och för att komma till rätta med symptom regleras dopamin nivåerna med olika mediciner. Ett svårt och komplext arbete då exempelvis för mycket psykofarmaka som sänker nivån av dopamin och håller ex. psykosen i shack ger kroppsliga symptom som Parkinson liknande skakningar. En svår balansgång som våra läkare måste tampas med, men vad är då alternativet om det finns något? Jag har säkerligen inte någon hel sanning att komma med men kanske några tankar och teorier värda att prövas.

Kroppen och hjärnan i balans = livet i balans

I början av 80-talet då jag inte hade en aning om dopamin eller hjärnans andra signalsubstanser deltog jag i en yogaklass med några få andra och lärde mig olika tekniker för att komma i kontakt med mitt inre. Redan då märkte jag att dessa till synes enkla rörelse och andningsövningar påverkade mig på djupet, men jag tog ingen större notis om det då. Jag stod på huvudet och satt i lotusställning och omgivningen tyckte väl att jag var lite suspekt, ”tror du på sånt där Österländskt flum” var kommentarer jag kunde få.

Nu många år senare och många erfarenheter rikare kan jag landa i dessa rörelser och andningsövningar på ett betydligt mer avslappnat och djupare plan. En upptäckt som jag gjort är att dessa övningar ger samma sorts tillstånd i min hjärna som när jag rökte, drack alkohol, åt godis och hade/har sex. Idag har jag tagit del av Arvid Carlssons upptäckt och förstår nu lite mer vad som händer i mig, jag frigör dopamin och får ett tillstånd av välbefinnande på ett betydligt mer sundare och mycket billigare sätt än jag gjorde tidigare för att få en dopaminboost 🙂