Från Stress till ”Peace of mind”

Idag så har stress och mental ohälsa blivit nära på ett folkhälsoproblem. Hur är det då möjligt att förebygga eller råda bot om det redan hänt. Balans i livet tror jag på och den balansen börjar med den egna kroppen. Att balansera aktivitet med vila och återhämtning vilket gör att vi får ett balanserat nervsystem som kan fungera optimalt. Det är förstås mycket lättare sagt än gjort och det är i den fasen som jag tror många far vilse.

Vi är alla skolade i att göra och ju mer vi gör desto mer bekräftelse i form att klappar på axeln, hejarop eller högre betalt får vi. Jag är själv uppvuxen med att meningen med livet är att arbeta i sin anletes svett. Med den bakgrunden är det förstås svårt att vila och återhämta sig genom att bara vara och göra ingenting. Jag hör ofta människor säga att jag kollar på en serie eller spelar ett dataspel för att varva ner och hämta kraft. Kan kanske fungera för en del men det jag vet om hjärnan är att den ser inte skillnad på det du gör, tänker eller ser och hjärnan är under spel och Netflix tittande oerhört aktiv. Ditt känsloliv lever och du kommer aldrig in i det paradisiska nervsystemet. Vi har ett aktivt system kallat sympatiska- och ett avslappnings system kallat det parasympatiska nervsystemet. Det senare behöver vi aktivera oftare och då gäller att göra just ”ingenting”. Mindfulness, meditation och yoga är vägar som öppnar upp vårt parasympatiska system och det rekommenderar jag starkt. Min väg in i denna, kanske för många flummiga, värld var en 2 veckors kloster retreat i Thailand 1992 som förändrade mitt liv radikalt. Frågan är om jag varit i livet idag om jag fortsatt leva det liv jag levde då. Jag har under många år varit intresserad av buddhismen som för mig är en filosofi och en vetenskaplig lära med kopplingar till den nya fysiken.

Och nu till det som är mer jordnära. Tänk dig att om du har en enda person i ditt företag som bara känner av stressen så kan du ha ett produktionsbortfall på 15 timmar per vecka och då är det lätt att räkna ut att om det är 2 personer så närmar sig produktionsbortfallet en hel veckas arbete och det här säger inte jag utan det har Arbetsmiljöverket räknat ut. Det kostar förstås massor med pengar för att inte nämna vad det gör med human kapitalet, varken du, jag eller samhället har råd med detta i förlängningen. Vi måste alla hjälpas åt så gott som vi kan för att få ett stopp på den negativa utvecklingen.

Mitt bidrag är att jag med många års erfarenhet kan hjälpa dig, din vän eller din kollega med coachning, föreläsningar eller seminarier för att i första hand få en större kunskap om just stress och vilka verktyg som finns att tillgå.

Metoden som jag använder mig av vänder sig till dig eller ditt företag som är i behov att se över vardagstempot. Lång­tidssjukskrivningar på grund av stress blir allt vanligare och skapar problem för såväl personer som företag.

Genom att förstå och påverka sambanden mellan känslor, nerv- och immunsystem och hur gifter påverkar dess samband kan metoden hantera och förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Metoden är även effektivt för att förkorta rehabilite­ringstiden vid exempelvis utbrändhet.

Prova på helg eller dag den 13- 14 september i Lomtjärn.