KOMMUNIKATION OCH MEDITATION

Under augusti och september har jag två kurser som går in i varandra, de handlar bägge om kommunikation, den första om kommunikationen med andra och den andra om kommunikationen med dig själv. I mötet med dig ser jag mig och i mötet med mig ser jag dig. Det finns en stor lärdom i att lära sig att se de egna tillkortakommanden i andra människor samtidigt som det nog är bland det svåraste för oss människor att förstå och ta det till oss på ett djupare plan. Vi kan läsa om det och förstå det intellektuellt men i en pressad situation är förståelsen som bortblåst. Självklart finns det en hel del idioter där ute 😊 men om idioten där ute kan lära mig mer om mig själv, öka min självkännedom så kan det vara värt att stanna upp och ta ett par djupa andetag och ställa några frågor till sig själv:

Har jag en del av det i mig?

Vad är det som triggas i mig just nu?

Har det hänt förut?

Projicering eller överföring är den psykologiska termen som förklaras som en försvarsmekanism, ett sätt att fly från sig själv då man inte vill eller vågar titta närmare på de egna svagheterna.

Vill du växa som person, se dig själv i andra så ofta du kan och speciellt i nära relationer. Vill du veta hur långt du kommit i din egen personliga utveckling se på dina nära relationer. Lyssna så ofta du kan på din inre röst, analysera och kontemplera, är detta sant, är detta jag??

Den 31 aug har jag kursen ”Ordlös kommunikation” i Lomtjärn.

Den 13 september en ”Meditations boost” med övernattning för den som vill, fredagen är valbar och en bonus. Välkommen till Lomtjärn!