LEV LÄNGE OCH FRISK

Vill du leva länge och vara frisk? Ja, vem vill inte det tänker jag? Då kanske du ställer frågan hur gör jag det och är det möjligt? Det är sedan länge känt att om du äter bra kost och motionerar så lever du ett bättre liv och det vet de flesta redan om men det är ibland långt från att veta till att göra. Idag så hävdar många läkare att det inte räcker, du måste också ta hand om ditt inre. Precis som när du vill få bättre kondition så räcker det inte med att springa några kilometer och sedan tro att nu är konditionen fixad, nej du måste upprätthålla din aktivitet. Samma gäller för den emotionella hälsan. Vad har du för kontakt med dina känslor och hur väl känner du till den världen? Har du känslor, kan du uttrycka dem, finns där någon som kan ta emot dem. Tre viktiga saker för ditt känsloliv, 1) notera att du har en känsla, 2) lär dig att uttrycka den adekvat. 3) ha en mottagare för känslan.

Jag hjälper människor som grupp eller individuellt att träna den inre konditionen som gör att du i slutändan får en bättre självkännedom och kan förebygga ohälsa i framtiden. När du tränar ditt känsloliv så flödar energin i kroppen med hjälp av en frisättning av ämnen som gör att du kommer att känna dig mer levande än någonsin.

Vill du veta mer så bara hör av dig, du kan också boka ett kostnadsfritt samtal över Skype/Teams.