Blogg

Ökad livskvalitet med mindfulness

Det flesta vet vid det här laget att det är vetenskapligt bevisat att mindfulness och meditation minskar stress. Många vittnar om att medveten närvaro i kropp, andning och tanke leder till ökad livskvalitet. Men hur ska man i praktiken få in detta i vardagen när livet ständigt kommer emellan och tid för sig själv är en bristvara?