”Den nya mansrollen” eller ”pojkmannen”

Vad betyder det egentligen? I min värld handlar det om att hitta in i min emotionella värld. Att lära känna mig själv på djupet – och vad betyder det?

Att veta vad som format mig till den jag är, det jag tänker, gör och känner, fråga mig själv, är det jag, är det sant?

Att kunna komma till en plats i mig där jag är ren från prägling och den jag tror att jag är, att inte alltid identifiera mig med mina tankar och känslor, att vara självkritisk, att bli självreflekterande, att tvivla på mina värderingar.

Pojkmannen

Min väg har varit djuplodande terapi kallat kroppspsykoterapi.

Från 3-4 års åldern till jag var 34 år gammal levde jag ett i princip känslolöst liv. Jag tillät mig aldrig att känna något, jag var ganska likgiltig inför det mesta och det med hjälp av ett flykt beteende som jag lärde mig tidigt vilket förstås var en överlevnads mekanism. När smärtan blir för stor så finns inget annat alternativ. Mitt sätt har varit att bita ihop, träna hårt och när jag blev äldre röka och dricka alkohol.

När jag för över 20 år sedan kunde börja möta mig själv på ett emotionellt plan förändrades mitt liv radikalt. Ingen alkohol eller tobak, allting i mig lugnade ner sig och jag kunde stanna upp, bilda familj, byta jobb och se världen med helt andra ögon. Att livet är lite upp och ner hör ju själva livet till och så har det förstås varit och är fortfarande för mig.

Utifrån dessa mina erfarenheter har vi, skådespelaren och regissören Peder Forsberg och jag, byggt föreläsnings föreställningen ”Svensk jämställdhets historia och mansrollen”

Vår ambition är fred på jorden! Fred på jorden börjar med fred i människan. Vi vet att mannen är den som bidrar till krig på jorden så därför börjar vi med att förändra manligheten. Föreläsnings föreställningen ”Svensk jämställdhets historia och Mansrollen” är vårt bidrag till jämställdhet mellan kvinnor och män som är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling på vår planet.

Hör av dig till oss om du jobbar med det Globala målet Nr 5 JÄMSTÄLLDHET eller är nyfiken på ämnet.

Roger Kangas & Peder Forsberg

roger@rogerkangas.se 070-673 38 07