Det finns vissa ord på engelska som inte går att översätta till svenska. Ett sådant är ”rapport”.

Set of young man’s portraits with negative emotions on gray background

Enligt Wikipedia är definitionen: Rapport is a close and harmonious relationship in which the people or groups concerned are ”in sync” with each other, understand each other’s feelings or ideas, and communicate smoothly. ”Building rapport” är som du förstår mycket viktigt inom försäljning. 

Har du någon gång kommit till ett kundmöte där kunden haft ett tonläge, ansiktsuttryck eller kroppsspråk som signalerar att personen inte är på topp? Någon tidigare händelse har satt personen i ett negativt sinnestillstånd. Kanske har hen bråkat med sin partner innan jobbet kanske varit med om en bilolycka på väg till jobbet. Då spelar det ingen roll hur bra ditt erbjudanden är även om det är en perfekt matchning mot kundens behov. Personen är inte mottaglig för dina argument. Vad värre är, du kan i framtiden förknippas med detta negativa tillstånd!

Vilka alternativ har du? Vad kan du göra? 

  • Försök boka om tiden till ett senare tillfälle.
  • Försök ändra på personens sinnestillstånd.
    Hur gör du det? Ställ frågor som är relaterade till vad personen gillar att göra. Om du vet att hen gillar att spela golf, fråga när var den senaste rundan? vilket var det bästa slaget? etc. Du kommer att märka när sinnestillståndet ändrats. Nu kan du göra det som du kom dit för att göra och nå ett framgångsrikt resultat.

Men vilket sinnestillstånd är du själv i? Det är lika viktigt att du själv lyckas försätta dig i ett positivt sinnestillstånd innan du ringer eller träffar kunden. Är du i ett negativt tillstånd så märks det på röstläget och kroppsspråket. Resultaten blir därefter. Kom ihåg att dina tankar påverkar ditt sinnestillstånd.

VI HJÄLPER INDIVIDER OCH FÖRETAG INOM B2B ATT ÖKA SINA SÄLJPRESTATIONER!

Gästbloggare: Torbjörn Johansson
Ägare & konsult på Vojigo