Hjärnans budbärare!

-signalsubstanser-

Signalsubstanser produceras och finns lagrade i stora mängder i hjärnans nervceller och är de ämnen som nervsystemet använder för att skicka signaler som ser till att människan fungerar på bästa möjliga sätt. Vi arbetar med att hjälpa hjärnan att öka produktionen av dessa ämnen.

Om vi tänker oss att vi från det att vi föddes har samlat på oss signalsubstanser på ett bankkonto som vi tar ut från och lägger in på så upprätthåller vi en viss balans. Om vi tar ut mer än vi sätter in uppstår efterhand ett minus och våra tillgångar minskar. Banken tar vårt hus, vår bil och annat som vi har belånat. När underskottet handlar om signalsubstanser kanske konsekvensen blir att känslan av att må bra försvinner, vår tankeverksamhet blir trög, vår förmåga till fysisk aktivitet minskar osv.

Vad kan vi då göra för att återupprätta balansen på vårt konto? Jo, spara och sätta in mer än vad vi tar ut. Allt som vi företar oss, från att tänka, prata, känna till att röra på oss kostar signalsubstanser, alltså bör vi vila och tillföra ämnen som ökar tillgången på signalsubstanserna på vårt konto. Det är också bra att ”motionera” signalsubstanserna. Enklast att göra det på är att, så ofta det är möjligt och relevant, vara adekvat i uttrycket av känslor. Med andra ord säga nej när vi menar nej och ja när vi menar ja. När vi väl har tillräckligt av signalsubstanser så är det inte nog med det, nu gäller det att se till att balansen av dessa också är den rätta. Om hur det är möjligt att ha både rätt mängd och rätt balans av signalsubstanser kan du lära mer om på våra utbildningar och föreläsningar. Må bra substansen serotonin är kanske den som är mest känd av våra signalsubstanser men det finns förstås många fler och det kommer jag att dela med mig av, vilka de är och vad de har för funktion. Men framför allt vilka kan du ha brist på och hur är det möjligt att fylla på kontot.