Rädda Mannen

Många män har uppfostrats och präglats till att vara både fysiskt och psykiskt starka vilket resulterat i avstängda känslor som kan vara en förklaring till att män har svårt att uttrycka och prata om sina egna känslor. Jag tänker ofta på att jag är den första mannen i min släkts historia som varit med vid förlossningen, varit pappaledig och bytt blöjor på mina barn. Med det i åtanke så är vårt jämställdhetsarbete bara i sin linda. Ibland så verkar det som att vi fortfarande är kvar i den mansroll som den svenska idrottsrörelsens fader, Victor Balck beskrev 1860:​
”En man skall vara rakvuxen som en gran, axlarna breda, ​musklerna hårda och nerverna starka. ​Han skall äga ett varmt hjärta och fast vilja.  ​Han skall vara modig och lugn i fara och olycka​. Han skall äga det sanna modet att aldrig avvika från pliktens bud.  Han skall tåla nöd och ansträngning, smärta, hunger och törst samt köld och våta, utan att klaga.​

– Sådana män behövs än i dag. Sådana män måste danas genom arbete, kamp och idrott!

Vi behöver alla hjälpas åt att förändra detta förlegade sätt att se på våra olika roller och våra normer. För en större tolerans, öppenhet och acceptans <3