Vem bor i din kropp? Kurs i självkännedom, meditation och personlig utveckling

Inspirerad av Tibetansk buddhism men i västerländsk tappning

Kursen Vem bor i din Kropp ger dig metoder och verktyg för att hantera stress och krav i vardagen och insikter i varför känslor som oro och ångest uppstår. En retreat för dig som vill fördjupa dig i personlig utveckling och bättre förstå vem du är, för att kunna bryta dig loss från de bojor dina livserfarenheter gett dig.

Vi är många som lever med stress som en mer eller mindre permanent känsla. Oavsett om den här känslan kommer från yttre omständigheter eller från tidigare upplevelser som triggas i olika sammanhang, så vet vi att det finns sätt för oss att hantera känslan. Likaväl som att kroppen skapar oro och ångest så kan vi också lära kroppen att inte skapa dessa känslor.

Varje dag börjar med någon form av yoga- eller meditation så att du får chansen att bli grundad och få kontakt med dig själv innan vi kör igång med filosofiska samtal och workshops, varvat med kroppsliga övningar och frigörande dans. Mellan samtalen har vi stunder av tystnad och reflektion ute i naturen för den som vill.

De som deltagit i kursen tidigare har vittnat om större självinsikt och verktyg för att hantera tankar, känslor och beteenden. Flera kursdeltagare har också fått nya vänner och kontakter som berikat livet. Det är mycket speciellt att ses under dessa former och man kommer väldigt nära varandra.

Om Kursledarna

Kursen leds av Rune Stenborg och Roger Kangas.

Rune Stenborg har arbetat som överläkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, men också som kursledare tillsammans med Bengt Stern på kursgården Mullingstorp. Han har studerat den Tibetanska buddhismen, särskilt den version som kallas Dzogchen (den yttersta fulländningen). Det är inte en religion utan ett sätt att leva med medveten närvaro och acceptans till livet för att kunna arbeta och leva utan ångest och oro.

Roger Kangas har arbetat med psykisk ohälsa och stressrelaterade problem i över 25 år. Han har en gedigen passion för människors välbefinnande, men besitter också djupa kunskaper i nervsystemets betydelse för vår hälsa.

Kursinnehåll

Dag 1: Medvetande och Närvaro

Vem är närvarande? Vad är närvaro? Är närvaron någon gång frånvarande? Vi samtalar kring närvaro och medvetande i grupp och får ta del av kunskaper kring detta. Vi gör övningar i medveten närvaro eller så kallad mindfulness. Inbjudan.

Dag 2: Tid

Hur länge varar nuet? Digital tid kontra analog tid – tid som produkt av mätning och tid som subjektiv upplevelse. Vi samtalar kring tid och hur vi ska förhålla oss till den för att inte ständigt se den som något vi antingen vi behöver fylla eller spara.

Dag 3: Rum/Tomrum

Finns rummet utan tomrummet? Polariteternas roll – finns det någon värld utan polariteter? Vi övar i att acceptera polariteter och det som finns i rum och tomrum. Att acceptera är en av de värdefulla nycklarna till lycka och välbefinnande.

Dag 4: Tillit

Att finnas villkorslöst. Den kravlösa kärlekens närvaro. Vi samtalar kring villkorslös kärlek och övar oss i att villkorslöst förhålla oss kring våra medmänniskor och vår omvärld.

Alla teman handlar om att nå bakom intellektet och psykets trauma och präglingar i livet.

Denna kurs kommer att planeras in till våren 2020. Sänd gärna en intresseanmälan till roger@rogerkangas.se

Sagt om kursen

”Full av energi och avslappnad samtidigt, vilken härlig känsla”

Marcus

”Lomtjärn var lite av en milstolpe i mitt arbete med mig själv och min medvetna närvaro”

Jennie