24
April

Lätta på sockergasen!

Är det möjligt att på ett enkelt sätt göra en livsstilsförändring.

13
Mars

Nyttan av ingenting

Söråkers Herrgård mars 2020

Förebygg fysisk och psykisk ohälsa

Ibland går livet lite upp och ned och det är helt okey, men idag har stress och mental ohälsa blivit ett stort folkhälsoproblem. Det vill jag råda bot på.

Med många års erfarenhet hjälper jag dig, din vän eller din kollega med coachning, föreläsningar och seminarium. Hör av dig så berättar jag mer.